Certifikát ISO 19600 | Systém riadenia súladu
(Compliance management systems)

Medzinárodná norma ISO 19600 bola zavedená v roku 2014 ako usmernenie pre implementáciu a zlepšovanie existujúcich systémov v organizáciách a firmách.

Certifikácia ISO 19600 pre firmy

ISO 19600 stanovuje postup dosiahnutia súladu spoločnosti s existujúcimi predpismi.

Compliance manažment sa vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré sa riadia platnými zákonmi, príslušnými normami a vnútornými predpismi a ktoré majú dopad na ich podnikanie, jej zamestnancov a zákazníkov.

Môže ho uplatňovať každá organizácia akejkoľvek veľkostí a vo všetkých odvetviach.

„Compliance management systém vám umožňuje preukázať integritu vašej spoločnosti a prezentovať sa ako spoľahlivý obchodný partner“.

Čo zahŕňa certifikácia ISO 19600?

Posudzovanie a riadenie rizík, ktoré tvorí ústrednú súčasť tohto štandardu. Riziká sa identifikujú, analyzujú a hodnotia s cieľom dosiahnutia súladu spoločnosti s predpismi.

Súčasťou procesu je potreba zaviesť kontroly, monitorovanie a účinné protiopatrenia na riadenie rizík. Nasleduje hodnotenie účinnosti opatrení na dosiahnutie súladu s predpismi, ako aj neustále zlepšovanie všetkých procesov.

V neposlednom rade sa norma zameriava na úlohy a zodpovednosti pracovníkov a zamestnancov.

Pomôžeme vám s ISO 19600

  • Ponúkame certifikáciu ISO 19600:2014 – Systém riadenia súladu (Compliance management system),

  • Odborné poradenstvo.

Zaujíma vás certifikácia ISO 19600?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť ISO 19600 certifikáciu bez problémov a starostí.

  • Nezáväzne odpovieme

  • Odborne poradíme

  • Neplatíte ani euro

 

 

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov