• Videoškolenie na tému aktualizácie normy IATF 16949, v ktorom sa dozviete všetky dôležité informácie o novinkách a zmenách normy ISO/TS 16949:2009. Videoškolenie má 4 kapitoly, trvá 2 hodiny a 10 minút.
 • Videoškolenie na tému novely normy ISO 19011:2018 vám poskytne všetky dôležité informácie o požiadavkách na auditovanie jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Videoškolenie obsahuje 4 lekcie v celkovej dĺžke  1 hodina 2 minúty.
 • Videoškolenie Bezpečnosť potravín ISO 22000:2018 a FSSC v. 5.1 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny a novinky normy ISO 22000:2018 a jej dopady na prevádzku a manažment spoločnosti. Videoškolenie obsahuje 9 lekcií v celkovej dĺžke 1 hodina 7 minút.
 • Videoškolenie Firemný metrológ vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom objasní teoretické a praktické vedomosti v oblasti metrológie. Videoškolenie trvá 1 hodinu a 10 minút.
 • Videoškolenie Interný audítor ISO 14001:2015 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité informácie v environmentálneho manažmentu a interného auditu podľa normy ISO 19011:2018. Videoškolenie obsahuje 13 lekcií v celkovej dĺžke 2 hodiny 30 minút.
 • Videoškolenie Interný audítor ISO 22000 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny a novinky normy ISO 22000:2018, týkajúcej sa bezpečnosti potravín a normy ISO 19011:2018 pre interné audity. Videoškolenie obsahuje 12 lekcií v celkovej dĺžke 3 hodiny 52 minút.
 • Videoškolenie Interný audítor ISO 37001:2016 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité informácie v oblasti protikorupčného manažérskeho systému podľa normy ISO 37001:2016 a interného auditu ISO 19011:2018. Videoškolenie obsahuje 9 lekcií v celkovej dĺžke 2 hodiny 42 minút.
 • Videoškolenie Interný audítor ISO 45001:2018 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny a novinky normy ISO 45001:2018 a normy ISO 19011:2018 pre interné audity. Videoškolenie obsahuje 14 lekcií v celkovej dĺžke 2 hodiny 10 minút.
 • Videoškolenie Interný audítor 9001:2015 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny v normách ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018. Videoškolenie obsahuje 13 lekcií v celkovej dĺžke 2 hodiny 9 minút.
 • Videoškolenie na tému protikorupčného manažérskeho systému podľa normy ISO 37001:2016 vám vysvetlí jednoduchým spôsobom princíp tohto manažérskeho systému a možnosti uplatnenia vo vašej organizácii. Videoškolenie obsahuje 5 lekcií v celkovej dĺžke 1 hodina 40 minút.
 • Videoškolenie na tému metodiky 5x Why? / 5x Prečo? vám vysvetlí jednoduchým spôsobom ako týmto spôsobom prísť na koreňovú príčinu rôznych problémov. Videoškolenie obsahuje 2 lekcie v celkovej dĺžke  26 minút.
 • Videoškolenie na tému normy ISO 14001:2015 vám poskytne všetky dôležité informácie o základných požiadavkách tejto normy jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pre každého. Videoškolenie obsahuje 9 lekcií v celkovej dĺžke  1 hodina 28 minút.

Title

Go to Top