CE certifikácia (CE certificate)

CE certifikácia (CE marking) je hlavným indikátorom toho, že výrobok je plne v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

Čo je CE certifikácia?

Označenie CE je hlavným indikátorom toho, že výrobok je v súlade s právnymi predpismi EÚ a umožňuje voľný pohyb výrobkov na európskom trhu ako aj v Turecku.

To znamená, že ak chcete s určitým tovarom obchodovať v Európskom hospodárskom priestore alebo v Turecku, certifikácia CE je povinná.

Európsky hospodársky priestor (EHP) v súčasnosti pozostáva z 27 členských štátov EÚ a 3 krajín EZVO (Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

V ktorých krajinách je vyžadovaná CE certifikácia:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Turecko.

Označenie CE

Nie všetky výrobky však musia mať značenie CE. Toto značenie sa vyžaduje iba pre tie kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú osobitné smernice EÚ.

Označenie CE sa nevyžaduje pri výrobkoch, ako napr. kozmetika, chemikálie, potraviny, liečivá a pod.

Prehľad výrobkov s označením CE

Značka CE sa používa na širokú škálu produktov, od elektrických zariadení, hračiek a lekárskych prístrojov až po civilné výbušniny. Nižšie je uvedený celý zoznam výrobkov vyžadujúcich značenie CE:

 • aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky

 • lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb
 • zariadenia spojené so spotrebou energie (chladnička, TV, žiarovka)
 • elektrické/elektronické zariadenia (elektromagnetická kompatibilita)
 • zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

 • výbušniny na civilné použitie a pyrotechnika
 • teplovodné kotly
 • zariadenia spaľujúce plynné palivá
 • diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
 • výťahy
 • stavebné výrobky
 • stroje
 • zariadenia pracujúce s nízkym napätím
 • meracie zariadenia
 • zdravotnícke pomôcky
 • zariadenia spojené s emisiou hluku do životného prostredia
 • váhy s neautomatickou činnosťou
 • osobné ochranné pracovné prostriedky

 • tlakové zariadenie
 • rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia
 • rekreačné člny a plavidlá
 • hračky
 • tlakové nádoby
 • zariadenia obsahujúce nebezpečné látky

Pomôžeme vám s certifikáciou CE

Pre správnu CE certifikáciu vašich výrobkov vám vieme ponúknuť nasledovné služby:

 • Posúdenie zhody pre konkrétny typ výrobku formou deklarácie, vyhlásenia o zhode alebo certifikátu CE

 • Zabezpečenie celého registračného procesu,
 • Odborné poradenstvo.
Zaujíma vás CE certifikácia?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť CE certifikáciu
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov