SCC certifikát pre priemyselné firmy a spoločnosti

SCC certifikácia deklaruje nadštandardnú úroveň bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia vo vašej firme

Zaujíma vás SCC certifikácia firmy?

  • Nezáväzne odpovieme

  • Odborne poradíme

  • Neplatíte ani euro

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme, ako zvládnuť SCC certifikáciu vo firme bez problémov a stresu.

Máte 2 minúty? Vyplňte podrobný SCC dotazník a starosti s SCC certifikáciou nechajte na nás.

Poskytujeme tieto SCC certifikácie pre firmy
SCC certifikát

SCC* certifikát

SCC certifikát najnižšej úrovne pre firmy do 35 zamestnancov bez subdodávateľov

SCC certifikát

SCC** certifikát

Neobmedzený SCC certifikát pre spoločnosti s viac ako 35 zamestnancami

SCC certifikát

SCC P certifikát

Neobmedzený SCC certifikát pre firmy pôsobiace v petrochemickom priemysle

SCC / VCA certifikáciu sme pripravili aj pre tieto firmy:

Spolupráca pri zavádzaní a certifikácii systému SCC** s firmou Sigmapoint v našej spoločnosti bola na vysokej úrovni a boli sme spokojní s jej profesionálnym prístupom.

Ing. Jaroslav Devečka, predstaviteľ vedenia IMS, STREICHER SK, a.s. Žilina

Čo je SCC certifikát?

Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors) je medzinárodne uznávaný certifikačný štandard, ktorým firma deklaruje splnenie najvyšších požiadaviek na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia.

SCC firemný certifikát je určený pre firmy ako systémová certifikácia.

SCC certifikácia preukazuje zvládnutie a zavedenie požiadaviek BOZP a životného prostredia s prihliadnutím na legislatívu Nemecka, štáty Beneluxu a korporátnych požiadaviek veľkých spoločností (MOL, Slovnaft).

Vzhľadom na legislatívnu príbuznosť krajín EÚ je VÝHODOU, ak už máte zavedený niektorý z bežných štandardov, ako napr. ISO 14001 pre životné prostredie a OHSAS 18001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Certifikácia SCC je realizovaná podľa normatívneho dokumentu SHE Checklist Contractors SCC rev. 2011.

SCC certifikáty sú akreditované Nemeckým akreditačným orgánom DAkkS.

Audit je vykonaný našim slovenským audítorom, ktorý je schválený Nemeckou certifikačnou spoločnosťou KIWA DEUTSCHLAND GmbH.

Volajte SCC / VCA špecialistu:
0907 213 143
Jana Jamrichová, SCC špecialista, Sigmapoint.sk

Ing. Jana Jamrichová
SCC / VCA špecialista

SCC certifikácia / VCA certifikácia pre organizácie a firmy

SCC certifikácia / VCA certifikácia osvedčujú zvládnutie a zavedenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť práce a ochrany životného prostredia s prihliadnutím na aktuálnu legislatívu Nemecka, štátov Beneluxu a požiadaviek veľkých korporátnych spoločnosti (MOL, Slovnaft).

SCC certifikát deklaruje, že vaša spoločnosť spĺňa všetky nevyhnutné požiadavky na predchádzanie vzniku pracovných úrazov, nehôd a iných nežiaducich udalostí na pracovisku. Dokazuje, že ste vykonali všetky opatrenia na zníženie a odstránenie rizika, ktoré hrozí vašim zamestnancom pri práci alebo by mohlo výrazne ohroziť životné prostredie.

Získajte ďalšie konkurenčné výhody vďaka SCC certifikácii vo vašej firme

Loajalita zamestnancov

Vaši zamestnanci ocenia, že sa staráte o bezpečnosť a dodržiavate najprísnejšie pravidlá ochrany zdravia pri práci. To sa pozitívne prejaví na ich loajalite.

Minimalizujete náklady

Vďaka nastaveniu správnych pracovných procesov a SCC certifikácii sa vyhnete zbytočným nákladom pri pokutách alebo súdnych sporoch.

Zlepšíte image spoločnosti

Vďaka certifikácii získate cenný náskok pred konkurenciou a posilníte pozitívne vnímanie vašej firmy, ako spoľahlivého obchodného partnera.