SCC certifikát pre priemyselné firmy a zamestnancov

SCC certifikát deklaruje vysokú dôveryhodnosť vašej firmy pri získavaní zákaziek
najmä v Nemecku a Holandsku, alebo holdingom MOL.

Poskytujeme tieto SCC certifikáty
SCC certifikát

SCC certifikát pre zamestnancov

Získajte SCC certifikát a odborné školenia pre vašich zamestnancov.

SCC certifikát

SCC certifikát pre firmu

SCC certifikácia pre firmy pôsobiace v rôznych priemyselných odvetviach.

V roku 2021 došlo k závažným zmenám v organizácii pravidiel a predpisov SCC

Schéma SCC, pôvodne z Holandska, existuje v Nemecku v nezmenenej podobe od roku 2011 a v priebehu rokov sa etablovala na trhu. Počas tejto doby bol program riadený a dozorovaný značkou DGMK e.V. v úlohe vlastníka.

S účinnosťou od 01.11.2021 spoločnosť VAZ e.V. prevzala vlastníctvo a vytvorila svoj vlastný program na základe predchádzajúceho programu SCC 2011. Tento nový certifikačný program sa teraz nazýva SCC-VAZ 2021. S účinnosťou nového programu dochádza aj k zmene platnosti certifikátu a to z 10 na 5 rokov.

Žiadame vás o pochopenie týchto potrebných opatrení a tešíme sa na spoluprácu.

SCC / VCA certifikáciu sme pripravili aj pre tieto firmy:

Spolupráca pri zavádzaní a certifikácii systému SCC** s firmou Sigmapoint v našej spoločnosti bola na vysokej úrovni a boli sme spokojní s jej profesionálnym prístupom.

Ing. Jaroslav Devečka, predstaviteľ vedenia IMS, STREICHER SK, a.s. Žilina

Čo je SCC certifikát?

Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors) je medzinárodne uznávaný certifikačný štandard, ktorým firma deklaruje splnenie špeciálnych požiadaviek na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia.

Nemecký systém certifikácie predstavuje SCC.

Holandský systém certifikácie predstavuje VCA.

Oba modely SCC / VCA certifikácie sú rovnocenné a vzájomne uznávané, to znamená, že ak vlastníte platný SCC certifikát, je uznaný aj v Holandsku ako VCA certifikát.

Sme špecialisti na SCC certifikáciu. Zabezpečíme pre vašich zamestnancov všetko potrebné – odborné poradenstvo, školenie zamestnancov a ďalšie služby pre rýchle a bezproblémové získanie certifikátu.

Volajte SCC / VCA špecialistu:
0907 213 143
Jana Jamrichová, SCC špecialista, Sigmapoint.sk

Ing. Jana Jamrichová
SCC / VCA špecialista

SCC certifikát je výhoda

Vďaka SCC certifikácii dáte obchodným partnerom jasne najavo, že všetky procesy vo vašej firmy sú maximálne bezpečné a spoľahlivé.

Chránite zamestnancov

Zamestnanci budú vykonávať prácu na vyššej kvalitatívnej úrovni a vyhnete sa tak prípadným chybám, zraneniam aj zvýšeným nákladom na ich odstránenie.

Návratnosť SCC certifikácie

Investície do SCC certifikátu zamestnancov sa vám v krátkej dobe vráti v podobe vyššej dôvery obchodných partnerov a dodávateľov.

Vyššia loajalita

Vaši zamestnanci ocenia, že sa staráte o bezpečnosť a dodržiavate najprísnejšie pravidlá ochrany zdravia pri práci. To sa pozitívne prejaví na pracovnom nasadení.

Minimalizujete náklady

Vďaka nastaveniu správnych pracovných procesov a SCC / VCA certifikácii sa vyhnete zbytočným nákladom na pokuty alebo prípadným súdnym sporom.

Zlepšíte image spoločnosti

Vďaka SCC certifikácii získate cenný náskok pred konkurenciou a posilníte pozitívne vnímanie vašej firmy ako spoľahlivého obchodného partnera.