Certifikácia GSTC – Globálna rada pre trvalo udržateľný cestovný ruch (The Global Sustainable Tourism Council)

GSTC je nezávislá organizácia založená v roku 2007 programom OSN pre životné prostredie a Svetovou organizáciou pre turizmus (UNWTO).

Kritéria GSTC

GSTC vytvorila súbor noriem, resp. GSTC kritériá. Tieto kritériá predstavujú minimálne požiadavky, ktoré by mali turistické podniky dosiahnuť pre sociálne, ekonomicky, kultúrne a environmentálne udržateľný cestovný ruch na celom svete.

4 hlavné oblasti GSTC kritérií:

 • preukázať účinné a trvaloudržateľné riadenie;

 • maximalizovať prínosy a minimalizovať negatívne vplyvy sociálnych a ekonomických faktorov pre miestnu komunitu,

 • maximalizovať prínosy a minimalizovať negatívne vplyvy pre kultúrne dedičstvo,
 • maximalizovať prínosy a minimalizovať negatívne vplyvy pre životné prostredie.

„GSTC kritéria sa vo svete tešia veľkej popularite s vysokou prognózou rastu“.

GSTC kritéria sú celosvetovo uznávané a prijalo ich už stovky popredných spoločností. Hotely, penzióny, cestovné kancelárie a iné spoločnosti podnikajúce v oblasti cestovného ruchu môžu byť oficiálne uznané ako ekologické, implementáciou a certifikáciou GSTC kritérií.

Partnermi GSTC sú okrem iných aj poprední svetový lídri digitálnych cestovných platforiem ako BOOKING, TRIVAGO, či AIRBNB. Podniky s certifikovanými kritériami GSTC, sú na ich stránke označené logom GSTC.

Štatistika spoločnosti Booking.com z roku 2019 odhalila, že turisti uprednostňujú ekologické ubytovanie. Podľa prieskumu 70% cestovateľov tvrdí, že by si rezervovali ubytovanie s vedomím, že je ekologické, či už hľadajú ekologický pobyt alebo nie.

Pre koho je certifikácia GSTC určená?

 • hotely/penzióny/ubytovanie,
 • cestovné kancelárie,

 • pre turistické destinácie/ tvorcov politiky cestovného ruchu/manažérov destinácií.

Výhody certifikácie GSTC kritérií

 • Dôveryhodnosťa imidž – audit a certifikácia popredného celosvetovo uznávaného ekologického štandardu, nezávislým certifikačným orgánom, je skvelý nástroj ako zaistiť dôveru zákazníkov a vylepšiť meno spoločnosti.
 • Marketing – zaradenie vašej organizácie do zoznamu spoločností GSTC a možnosť využitia GSTC loga vytvárajú vašej organizácii dobrú reklamu a zaručene zvyšujú dopyt po službách vašej spoločnosti.

 • Konkurenčná výhoda – označenie vašej organizácie značkou GSTC na webových stránkach spoločností ako Booking, Trivago, či Airbnb vás pozitívne odlíši od konkurencie. Navyše z výskumov vyplýva, že cestovatelia si vo zvýšenej miere vyberajú ekologické spoločnosti.

 • Spokojnosť zákazníkov– výskumy potvrdili, že zákazníci boli spokojnejší s vedomím, že využívali služby ekologickej organizácie.

 • Zelený cestovný ruch – podieľanie sa na trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, prispieva k ochrane životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok a pod.

Pomôžeme vám s certifikáciou GTSC kritérií:

 • Pomoc so zavedením GSTC kritérií

 • Audit a certifikácia GSTC kritérií

 • Odborné poradenstvo

Zaujíma vás certifikácia GSTC?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť GTSC kritéria
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov