UKCA certifikácia (UK Conformity Assessment certificate)

UKCA značenie (UKCA marking) je hlavným indikátorom toho, že výrobok je plne v súlade s právnymi predpismi Veľkej Británie.

UKCA certifikácia

Označenie UKCA sa vzťahuje na väčšinu tovarov, ktoré predtým podliehali značeniu CE (Conformité Européenne). Vzťahuje sa tiež na aerosólové výrobky, ktoré predtým vyžadovali označenie „reverse epsilon“.

To znamená, že ak chcete predávať určité výrobky v Spojené kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, UKCA certifikácia a označenie výrobkov príslušnou značkou je povinné.

Technické požiadavky („základné požiadavky“), ktoré musíte splniť –  procesy, postup posudzovania zhody, dokumentácia, ktoré možno použiť na preukázanie zhody, sú často rovnaké ako v prípade označenia CE.

UKCA vzniká ako dôsledok odchodu Spojeného Kráľovstva z Európskej únie, kde bolo pre určité výrobky povinné značenie CE. Označenie UKCA nadobudlo účinnosť 1. januára 2021. Avšak aby mali podniky čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám, vo väčšine prípadov budete môcť označenie CE používať až do 1. januára 2022. V niektorých prípadoch sa musí nové označenie UKCA uplatňovať na tovar predávaný vo Veľkej Británii okamžite od 1. januára 2021.

UKCA certifikácia platí pre Anglicko, Škótsko a Wales. Pre Severné Írsko je naďalej platná CE certifikácia.

Označenie UKCA

Nie všetky výrobky však musia mať značenie a certifikáciu UKCA. Toto značenie sa vyžaduje iba pre tie kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú osobitné smernice.

Prehľad výrobkov, ktoré vyžadujú označenie a certifikáciu UKCA

Značka UKCA sa používa na širokú škálu produktov, od elektrických zariadení, hračiek a lekárskych prístrojov až po civilné výbušniny. Nižšie je uvedený celý zoznam výrobkov vyžadujúcich certifikáciu UKCA.

 • zdravotnícke pomôcky a prístroje

 • Rekreačné plavidlá a vodné skútre

 • zariadenia spojené so spotrebou energie (chladnička, TV, žiarovka)

 • elektrické/elektronické zariadenia (elektromagnetická kompatibilita)
 • zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

 • výbušniny na civilné použitie a pyrotechnika
 • hračky

 • zariadenia spaľujúce plynné palivá
 • tlakové nádoby

 • výťahy
 • stavebné výrobky
 • stroje
 • zariadenia pracujúce s nízkym napätím
 • meracie zariadenia
 • aerosóly

 • zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)

 • váhy s neautomatickou činnosťou
 • osobné ochranné pracovné prostriedky

 • tlakové zariadenie
 • rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia
 • zariadenia obsahujúce nebezpečné látky

Pomôžeme vám s certifikáciou UKCA

Pre správnu UKCA certifikáciu vašich výrobkov vám vieme ponúknuť nasledovné služby:

 • Posúdenie zhody pre konkrétny typ výrobku formou deklarácie, vyhlásenia o zhode alebo certifikátu UKCA

 • Zabezpečenie celého registračného procesu,
 • Odborné poradenstvo.
Zaujíma vás UKCA certifikácia?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť UKCA certifikáciu
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov