EMAS certifikácia | Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Schéma EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme) je dobrovoľným nástrojom, ktorý pomáha riadiť a zlepšovať environmentálne správanie firiem. Pozitívne motivuje organizácie k zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti nad rámec legislatívnych požiadaviek.

Pomôžeme vám s nastavením schémy EMAS vo vašej spoločnosti.

Norma ISSC | sigmapoint.sk

EMAS certifikácia | EMAS audit

Schéma EMAS bola zriadená Európskou úniou za účelom sledovania vplyvov činností organizácií na životné prostredie a zverejňovania informácii o environmentálnom správaní formou environmentálnych vyhlásení.

Vynikajúce environmentálne správanie je dnes považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sa stávajú komplexnejšími a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi.

Schéma EMAS je najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu.

Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše, ktoré sú okrem iného definované aj v nariadení komisie EU 2017/1505.

Dá sa povedať, že schéma EMAS je nadstavbou normy ISO 14001.

Ak uvažujete o EMAS schéme, vyplňte náš podrobný dotazník k ISO 14001 a my vám poradíme, ako na to.

Prínosy registrácie v schéme EMAS

Schéma EMAS môže vašej spoločnosti pomôcť:

 • znížiť náklady na energetické zdroje a nakladanie s odpadom

 • znížiť environmentálne riziká a hrozbu pokút vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti životného prostredia

 • dodržiavať regulačné požiadavky

 • dodržiavať regulačné požiadavky

 • využívať menej prísny právny režim(napríklad pokiaľ ide o požiadavky na vykazovanie a inšpekcie),

 • zlepšiť vzťahy s internými a externými zúčastnenými stranami,

 • nepretržite zlepšovať vaše environmentálne správanie

 • dosiahnuť konkurenčnú výhodu zvýšením dôveryhodnosti, transparentnosti a zlepšením si povesti u zákazníkov.

Pomôžeme vám s registráciou a zavedením schémy EMAS vo vašej spoločnosti

Pre registráciu v schéme EMAS je potrebné podniknúť nasledovné:

 • vykonať environmentálny prieskum

 • prijať environmentálne postupy a environmentálny program, v rámci ktorých budú zahrnutí zamestnanci a externé zainteresované strany

 • zaviesť a vykonávať systém environmentálneho riadenia

 • pripraviť environmentálne vyhlásenie

 • zabezpečiť, aby systém environmentálneho riadenia a environmentálne vyhlásenie overil environmentálny overovateľ.

Poradíme vám so zavedením schémy EMAS. Stačí, ak vyplníte krátky formulár a naši konzultanti už s vami preberú všetko potrebné.

Zaujíma vás schéma EMAS?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť schému EMAS
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov