SEDEX (SMETA) audit
Etický a sociálny audit vo firme

Cieľom SEDEXU je zabezpečiť etické obchodovanie a sociálnu zodpovednosť podnikov. Audity SMETA sa vykonávajú s cieľom posúdiť, ako sa dodržiavajú pracovné, zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a obchodné etické normy.

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) je webový program založený, aby pomáhal spoločnostiam zlepšiť ich etickú výkonnosť. Členovia SEDEXU môžu potom tieto informácie ukladať, zdieľať a podávať o nich správy v bezpečnej online databáze v snahe zlepšiť pracovné podmienky v globálnom dodávateľskom reťazci.

SEDEX / SMETA audit

SEDEX audit je založený na ETI kódexoch, ktoré obsahujú nasledujúce body:

 • Sloboda zamestnania

  Neexistuje nútená, viazaná alebo nedobrovoľná práca. Zamestnanec môže „opustiť“ svojho zamestnávateľa po riadnom upozornení.

 • Sloboda združovania

  Pracovníci majú právo vstupovať do odborov na ich vlastné uváženie a zamestnávateľ ich nemôže za tieto postoje diskriminovať.

 • Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci – BOZP

  Pracovníci musia mať bezpečné pracovné prostredie a hygienické podmienky, ktoré musia spĺňať požiadavky auditu SEDEX. Tieto kroky zabraňujú pracovným úrazom a zraneniam.

 • Deti nesmú byť zamestnané

  Požiadavky auditu SEDEX sú založené na SMETA normách. Deti a mladiství mladší ako 18 rokov nesmú byť zamestnaní v noci, alebo v nebezpečných podmienkach.

 • Životné minimum

  Mzdy a dávky vyplácané pracovníkom musia dosahovať životné minimum pre danú krajinu alebo sú stanovené normou v požiadavkách auditu SEDEX.

 • Pracovná doba

  Pracovný čas musí byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami. Za normálnych pracovných podmienok sa nesmie prekročiť 48 hodín týždenne. Všetky nadčasy musia byť dobrovoľné.

 • Zákaz diskriminácie

  Zamestnávanie, pracovné výhody a podmienky, odmeňovanie či odchody do dôchodku nesmú byť vyhodnocované na základe rasy, kasty, národnosti, náboženského vyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo politickej príslušnosti.

 • Poskytovanie pravidelného zamestnania

  Požiadavky SEDEX audit preveruje, že organizácia ponúka prácu na báze pracovného pomeru. Súčasťou auditu je overenie, že práca zodpovedá pracovnej zmluve a obsahujú také sociálne opatrenia, ktorými sú plnené záväzky voči zamestnancom stanovených v rámci pracovného práva.

 • Zákaz neľudského zaobchádzania

  Fyzické, slovného alebo sexuálnej napádanie alebo iné formy zastrašovania sú podľa požiadaviek auditu SEDEX zakázané.

Zaujíma vás SEDEX audit?

Vyplňte formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť SEDEX audit bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov