GDPR – dôležité zmeny v ochrane osobných údajov

Všetko, čo by ste mali vedieť o zavedení GDPR, aby ste sa vyhnuli sankciám

Ikona kalendár | Sigmapoint.cz

Od kedy GDPR platí?

GDPR na Slovensku platí
od 25. mája 2018

Koho sa týka?

Každého, kto spracováva dáta občanov EÚ

Informácie o gdpr | Sigmapoint.cz

Čo sa mení?

Spôsob spracovania a manipulácie s osobnými údajmi

Ponúkame vám kompletné poradenstvo a konzultácie pri zavádzaní GDPR
EU GDPR školení

Projekt GDPR pre vašu firmu

Implementácia a navrhnutie projektu alebo opatrení pre plnenie GDPR pravidiel a ich zavedenie do praxe.

EU GDPR školení

Školenie zamestnancov

Zaškolíme vašich zamestnancov a zodpovedné osoby do problematiky GDPR, vrátane aktualizácie potrebných dokumentov.

GDPR projekt lacno | Sigmapoint.sk

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti 25. 5. 2018 na Slovensku aj po celej Európe. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov v dnešnej dobe a posilniť práva občanov EÚ vo všetkých oblastiach, kde sa zhromažďujú alebo evidujú ich osobné údaje.

 

Koho sa GDPR dotýka?

GDPR platí pre každý subjekt, ktorý spracováva, uschováva alebo eviduje osobné údaje občanov Európskej únie. Nové pravidlá zavádzajú množstvo zmien a sprísňujú povinnosti manipulácie s osobnými údajmi občanov. Spracovatelia osobných údajov musia zaviesť nové procesy a technológie, ktoré umožnia vyšší stupeň ochrany osobných údajov.

GDPR sa týka všetkých firiem, ktoré podnikajú v oblastiach predaja na internete (internetové obchody a služby), zdravotníctva, verejnej správy alebo bankovníctva. Jednoducho všade, kde dochádza k zadávaniu alebo spracovávaniu osobných údajov občanov.

Volajte nášho GDPR špecialistu: 0907 213 143

Máte 5 minút? Vyplňte podrobný GDPR dotazník o vašej firme.

Terézia Lokajová, GDPR špecialista, Sigmapoint.sk

Mgr. Terézia Lokajová
GDPR špecialista

 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré zavádza GDPR:

 • sprísňuje pravidlá na ochranu osobných údajov,
 • posilňuje práva občanov (dotknutých osôb), ktorí budú môcť po novom lepšie kontrolovať a získavať informácie o tom, aké osobné údaje o nich sprostredkovateľ eviduje – tzn. právo byť informovaný, aké osobné údaje sprostredkovateľ spracováva
 • zavádza právo občanov na opravu nepresných osobných údajov, alebo ich kompletné odstránenie – právo „byť zabudnutý“, pokiaľ neexistuje právny dôvod pre ich spracovanie
 • mení podmienky a povinnosti pri ustanovení tzv. zodpovednej osoby,
 • zavádza povinnosť spracovateľom, na preukázanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • rozširuje definíciu toho, čo sa chápe ako osobný údaj: ako osobný údaje bude po novom aj emailová adresa, IP adresa, cookies, lokalizačná adresa, pribudla aj kategória genetických a biometrických údajov
 • sprísňuje štandardy bezpečnostných opatrení ochrany osobných údajov,
 • sprísňuje proces nahlasovania bezpečnostných incidentov zavádza povinnosť spracovateľa hlásiť stratu alebo únik spracovávaných osobných údajov do 72 hodín.
 • zavádza nové povinnosti prevádzkovateľom a sprostredkovateľom súvisiace s internými systémami firiem,
 • zavádza ďalšie nové povinnosti prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, atď.
 • zavádza nové bezpečnostné opatrenia a pojmy,

 

Čo mi hrozí, ak nedodržím GDPR?

GDPR je pre mnohé firmy strašiakom, kvôli výške sankcií. Maximálne sankcie za nedodržanie GDPR pravidiel môžu byť podľa charakteru a závažnosti až 4 % z celkového obratu firmy alebo až 20 miliónov EUR.

Zatiaľ nie je jasné, či budú sankcie pri porušení GDPR naozaj také vysoké, no lepšie byť pripravený, ako zaskočený.

Ako zvládnuť GDPR? Buďte GDPR ready!

Poradíme vám, ako zvládnuť GDPR:

 • Pomôžeme vám s vypracovaním GDPR auditu a GDPR projektu.
 • Dodáme vám potrebné vzorové dokumenty a smernice.
 • Vypracujeme analýzu stavu spracovania osobných údajov vo vašej firme, odhalíme miesta, ktoré sú v rozpore s GDPR a odporučíme ich nápravu.
 • Odborne vám poradíme pri implementácii nových GDPR pravidiel do praxe.
 • Pomôžeme vám zrealizovať jednotlivé implementačné procesy (napríklad zavedenie funkcie zodpovednej osoby).
 • Zaškolíme vašich zamestnancov do problematiky ochrany osobných údajov a ich správne spracovania.
Volajte nášho GDPR špecialistu: 0907 213 143

Máte 5 minút? Vyplňte podrobný GDPR dotazník o vašej firme.

Terézia Lokajová, GDPR špecialista, Sigmapoint.sk

Mgr. Terézia Lokajová
GDPR špecialista

Poradíme vám ako na to | Sigmapoint.cz

Poradenstvo a konzultácie k GDPR

Poradíme vám, ako úspešne zaviesť nové pravidlá pri spracovaní osobných údajov a pripraviť GDPR projekt pre ich zavedenie do praxe.

Informácie o gdpr | Sigmapoint.cz

Bezchybné spracovanie os. údajov

Zaškolíme vašich zamestnancov a zodpovedné osoby do problematiky spracovania osobných údajov a nastavíme všetky potrebné procesy vo vašej firme.

Vyhnite se sankciám a pokutám

Pri nedodržaní nových pravidiel hrozia firmám vysoké pokuty. Vďaka nášmu poradenstvu sa týmto pokutám vyhnete a môžete sa plne sústrediť na vaše podnikanie.