Certifikácia normy SA8000
Certifikácia systémov spoločenskej zodpovednosti organizácie

Norma SA8000 je medzinárodný štandard sociálnej zodpovednosti, ktorý pomáha organizáciám zlepšiť pracovné podmienky pre svojich zamestnancov.

Čo je norma SA8000

Norma SA8000 je medzinárodný štandard, ktorý definuje požiadavky na sociálnu zodpovednosť podniku a pomáha organizáciám zlepšiť pracovné podmienky pre svojich zamestnancov a preukázať svoj záväzok voči sociálnej zodpovednosti. Táto norma bola vyvinutá organizáciou Social Accountability International (SAI) a je zameraná na ochranu práv pracovníkov a zlepšenie pracovných podmienok vo firmách po celom svete.

Certifikácia podľa normy SA8000 pomáha firmám dosiahnuť trvalo udržateľný rast a sociálnu zodpovednosť a zároveň zlepšuje životy ich zamestnancov.

Staňte sa lídrom v oblasti sociálnej zodpovednosti!

Certifikácia SA8000 je cesta k trvalej udržateľnosti a etickému správaniu. Pridajte sa k rastúcej komunite firiem, ktoré sa zaväzujú k lepšej budúcnosti pre svojich zamestnancov, zákazníkov a planétu. Pomôžeme vám s certifikáciou SA8000.

Výhody certifikácie SA8000 pre vašu organizáciu/firmu:

Interné:

 • Zlepšenie morálky a produktivity zamestnancov: Zamestnanci vedia, že ich práca je oceňovaná a že sa s nimi zaobchádza spravodlivo.
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov: Spokojní zamestnanci sú menej náchylní na odchod z firmy.
 • Zlepšenie bezpečnosti práce: Zníženie rizík pre zdravie a bezpečnosť vedie k nižším nákladom na odškodnenie a liečbu.
 • Zvýšenie efektivity riadenia: Systém manažérstva sociálnej zodpovednosti pomáha organizácii efektívnejšie riadiť svoje pracovné postupy.

Externé:

 • Zvýšenie reputácie a dôveryhodnosti: Certifikácia SA8000 demonštruje záväzok firmy voči sociálnej zodpovednosti a etickému správaniu.
 • Zlepšenie konkurencieschopnosti: Mnoho zákazníkov a investorov preferuje firmy s certifikáciou SA8000.
 • Prístup k novým trhom: Niektoré trhy a zákazky sú dostupné len pre firmy s certifikáciou SA8000.
 • Zlepšenie vzťahov s dodávateľmi: Certifikácia SA8000 môže pomôcť firme budovať etické a udržateľné dodávateľské reťazce.

Hlavné aspekty normy SA8000

Norma SA8000 sa zameriava na 8 kľúčových oblastí:

 • Zdravie a bezpečnosť práce: zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia, prevencie a minimalizície rizík pre zdravie

 • Zákaz diskriminácie: zákaz diskriminácie na základe rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, politického presvedčenia, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného stavu

 • Nútená alebo povinná práca: zákaz nútenej práce, dlžníctva a obchodovania s ľuďmi, ochrana pred podmienkami, ktoré nútia zamestnancov pracovať proti svojej vôli

 • Sloboda združovania a kolektívne vyjednávanie: reešpektovanie práva zamestnancov na združovanie sa a kolektívne vyjednávanie, ochrana pred diskrimináciou a zastrašovaním

 • Spravodlivé pracovné praktiky: dodržiavanie spravodlivých miezd a pracovného času, zákaz nadmerných hodín práce a nelegálnych praktík

 • Detská práca: zákaz akejkoľvek formy detskej práce vrátane nútenej a povinnej práce,

 • Disciplinárne opatrenia: zabezpečenie disciplinárnych opatrení, ktoré sú spravodlivé a nediskriminačné

 • Systém manažérstva sociálnej zodpovednosti: implementácia a udržiavanie systému manažérstva sociálnej zodpovednosti

Pomôžeme vám s certifikáciou normy SA8000

Postaráme sa o to, aby certifikácia SA8000 vo vašej firme prebehla korektne a bez zbytočných starostí.

Zaujíma vás certifikácia
SA8000?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť certifikáciu normy SA8000 bez starostí.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov