LCA analýza – hodnotenie životného cyklu produktu

Hodnotenie životného cyklu LCA (Life Cycle Assessment analýza) je v súčasnosti považovaný ako základný a široko uznávaný rámec na pochopenie a meranie environmentálnych, sociálnych a ekonomických atribútov produktu, materiálu alebo procesu.

Čo je to LCA analýza
a ako presne funguje?

Posúdenie životného cyklu (LCA) je faktická analýza celého životného cyklu produktu z hľadiska udržateľnosti. Každá časť životného cyklu produktu – extrakcia materiálov z prostredia, výroba produktu, fáza používania a to, čo sa stane s produktom po tom, čo sa už nepoužíva – môže mať vplyv na životné prostredie mnohými spôsobmi.

Pomocou LCA analýzy môžete vyhodnotiť vplyvy vášho produktu alebo služby na životné prostredie od začiatku po koniec.

Výhody LCA analýzy

Vaše výsledky LCA vám môžu pomôcť zlepšiť vývoj vašich produktov, marketing, strategické plánovanie a dokonca aj tvorbu politiky. Spotrebitelia sa môžu dozvedieť, ako je produkt udržateľný. Nákupné oddelenie spoločnosti sa môže dozvedieť, ktorí dodávatelia majú najudržateľnejšie produkty a metódy. A dizajnéri produktov môžu preskúmať, ako ich výber dizajnu ovplyvňuje udržateľnosť produktov.

Existuje mnoho typov LCA analýz. Pravidlom je, že čím viac detailov chcete, tým kompletnejšia musí byť vaša LCA. Správa pre interné použitie má menej požiadaviek ako správa, ktorá sa bude používať na marketingovú alebo inú externú komunikáciu. Existuje aj mnoho hodnotení súvisiacich s LCA, ako sú environmentálne vyhlásenia o produktoch (EPD), štúdie v súlade s normami špecifickými pre produkt alebo sektor, analýzy jednotlivých problémov, ako je uhlíková alebo vodná stopa, sociálne LCA a štúdie dlhodobého monitorovania. Zaujímavosťou modelu životného cyklu je, že ho môžete použiť na vykonávanie rôznych hodnotení; čokoľvek, čo práve teraz najlepšie vyhovuje potrebám vašej firmy.

Štyri kroky hodnotenia životného cyklu

LCA je štandardizovaná metodika, ktorá jej dodáva spoľahlivosť a transparentnosť. Normy poskytuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) v normách ISO 14040 a 14044 a popisujú štyri hlavné fázy LCA:

  • 1. Definícia cieľa a rozsahu
  • 2. Analýza zásob
  • 3. Hodnotenie vplyvu

  • 4. Výklad

LCA je iteratívna metodológia, v ktorej veci upravujete za pochodu. Napríklad prvé kolo analýzy vám môže povedať, že potrebujete viac údajov. Alebo vás výsledky hodnotenia a vaša interpretácia môžu podnietiť, aby ste prehodnotili svoj cieľ a rozsah. V tomto zmysle vám každá LCA, ktorú urobíte, nielenže poskytuje cenné rady na vykonanie zmien vo vašom podnikaní, ale tiež vám povie, ako najlepšie naplánovať ďalšiu LCA, aby ste sa dozvedeli ešte viac.

Rozsah hodnotenia životného cyklu

Štúdie životného cyklu sa môžu vykonávať pre rôzne rozsahy:

  • cradle to cradle (od suroviny až po bránu továrne),

  • gate to gate (zamerané len na výrobné procesy),

  • cradle to grave (od suroviny až po likvidáciu).

Pomôžeme vám s LCA analýzami

Pomôžeme vám s prípravou, metodikou a tvorbou LCA analýzy pre vaše produkty, služby alebo procesy. Ponúkame odborné poradenstvo pri spracovaní potrebných dokumentov.

Zaujímajú vás LCA analýzy?

Pomôžeme vám s prípravou LCA analýzy
bez problémov a stresu.

  • Nezáväzne odpovieme

  • Odborne poradíme

  • Neplatíte ani euro