Certifikát ISO 26000
Spoločenská zodpovednosť firiem

ISO 26000 je medzinárodná norma, ktorej účelom je pomoc organizáciám účinne posudzovať a riešiť otázky a problémy týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti.

Čo je certifikácia ISO 26000?

V praxi to znamená zapojenie všetkých zainteresovaných strán a začlenenie spoločenskej zodpovednosti do všetkých procesov a do kultúry spoločnosti. Metodické pokyny pre zlepšenie, obsiahnuté v norme ISO 26000, sú rozdelené do troch oblastí zodpovednosti:

 • oblasť sociálnej zodpovednosti,

 • oblasť ekonomickej zodpovednosti,

 • oblasť dopadov na životné prostredie.

Pre koho je norma ISO 26000 určená?

Pre organizácie súkromného alebo verejného sektora, bez ohľadu na ich veľkosť alebo lokalitu.

Hlavné ciele ISO 26000:

 • pomoc organizáciám pri plnení spoločenských povinností, pri rešpektovaní kultúrnych, spoločenských, environmentálnych a právnych požiadaviek,

 • poskytnutie praktických usmernení, ako zaviesť spoločenskú zodpovednosť do praxe,

 • pomoc pri spolupráci so zainteresovanými stranami a zvyšovanie dôveryhodnosti informácii o sociálnej zodpovednosti,

 • zlepšenie výkonnosti a angažovanosti pracovníkov,

 • zvýšenie dôvery a spokojnosti zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán,

 • dosiahnutie súladu s existujúcimi dokumentmi, právnymi úpravami a existujúcimi normami ISO,

 • zvýšenie povedomia o sociálnej zodpovednosti a zlepšenie kultúry organizácie,

 • vylepšenie imidžu a povesti spoločnosti.

7 hlavných zásad sociálnej zodpovednosti:

 • zodpovednosť,

 • transparentnosť,

 • etické správanie,

 • rešpektovanie záujmov zainteresovaných strán,

 • dodržiavanie platnej legislatívy,

 • rešpektovanie medzinárodných noriem správania sa,

 • dodržiavanie ľudských práv.

Pomôžeme vám s certifikáciou ISO 26000

Postaráme sa o to, aby certifikácia ISO 26000 vo vašej firme prebehla korektne a bez zbytočných problémov.

Zaujíma vás certifikácia
ISO 26000?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť ISO 26000 certifikáciu bez starostí.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

 

 

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov