Certifikát ISO 45001
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ISO 45001 je medzinárodne uznávanou normou pre systémy riadenia BOZP – bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uplatňuje sa na všetky typy organizácií – veľké alebo malé, v akomkoľvek sektore.

ISO 45001 a BOZP

Norma vyžaduje od organizácie, aby identifikovala a vyhodnotila riziká BOZP súvisiace s jej činnosťami a službami, určila potrebné kontroly a stanovila jasné ciele na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jej implementáciou zaistíte vyšší štandard bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov a iné zainteresované strany.

V rámci ISO 45001 je potrebné, aby spoločnosť identifikovala a dodržiavala príslušné právne predpisy BOZP a iné požiadavky. ISO 45001 vychádza z normy OHSAS 18001 a iných uznávaných štandardov, avšak v norme ISO 45001 sa vyskytli aj významné zmeny.

OHSAS 18001 prestane platiť 3 roky od vydania ISO 45001, t. j. k dátumu 11.03.2021.

 

Certifikácia ISO 45001

ISO 45001 patrí do rodiny ISO noriem, ktoré sa vyznačujú rovnakou HLS štruktúrou. Uplatňovanie štandardu ISO 45001 je teda veľkou výhodou pre spoločnosti, ktoré už majú osvedčenia podľa iných noriem ISO, ako sú napr. ISO 9001 alebo ISO 14001, čím sa uľahčí integrácia systémov riadenia.

Certifikácia ISO 45001 ponúka množstvo výhod a v súčasnosti je jednou z najžiadanejších noriem.

Pomôžeme vám s certifikáciou ISO 45001

Prevedieme vás celým procesom certifikácie.

  • Pripravíme certifikáciu normy ISO 45001

  • Zaistíme rýchly prechod z OHSAS 18001 na ISO 45001

  • Odborne poradíme pri certifikácii

Zaujíma vás certifikácia ISO 45001?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť certifikáciu ISO 45001 bez problémov a stresu.

  • Nezáväzne odpovieme

  • Odborne poradíme

  • Neplatíte ani euro

 

 

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov