Normy uhlíkovej stopy produktu

Pomôžeme vás s certifikáciou medzinárodných noriem, ktoré sa týkajú uhlíkovej stopy a znižovania emisií skleníkových plynov. Spoznajte bližšie aktuálne štandardy ISO 14067, PAS 2050 alebo Protokol GHG.

Čo sú normy uhlíkovej stopy?

V reakcii na potrebu transparentnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (GHG – „greenhouse gas“) bolo vypracovaných niekoľko noriem. Na celom svete sa uplatňujú 3 hlavné normy uhlíkovej stopy produktu:

 • ISO 14067,

 • PAS 2050,

 • Protokol GHG.

Zákazníci, spotrebitelia a akcionári sa čoraz viac zaujímajú o vplyv činností, výrobkov a služieb na životné prostredie. Môže to byť výzva, ale aj príležitosť. Overenie uhlíkovej stopy vám umožňuje preukázať svoju environmentálnu zodpovednosť, odlíšiť sa od konkurencie a preukázať existujúcim a potenciálnym zákazníkom dôkaz o vašom záväzku voči ochrane prírody.

Tieto štandardy sú navzájom podobné, ale odlišujú sa v určitých špecifikách. To vyvoláva otázky: ktorý štandard si zvoliť, aby čo najviac podporoval stratégiu udržateľnosti v konkrétnej organizácii? A mala by sa spoločnosť zamerať iba na jeden štandard alebo viacero?

Ak sa neviete rozhodnúť, nechajte to na našich odborníkoch s dlhoročnými skúsenosťami. Po dôkladnej analýze spoločnosti vám poradíme a spoľahlivo vyberieme štandard, ktorý sa najviac hodí práve pre vašu organizáciu.

Implementáciou zvoleného štandardu našou spoločnosťou získate:

 • efektívne spravovanie množstva emisií skleníkových plynov,

 • konkurenčnú výhodu,

 • zlepšenie imidžu a dobrého mena spoločnosti,

 • vytvorenie koncepcie nízkouhlíkového a ekologického dizajnu – efektívne zníženie používania surovín a zvýšenie spoluprác s ekologickými dodávateľmi,

 • naplnenie očakávaní zákazníkov s cieľom zvyšovať ich environmentálne povedomie,

 • získanie dôvery zákazníkov prostredníctvom verejných vyhlásení o zhode výrobkov so štandardmi uhlíkovej stopy,

 • podpora opatrení na zníženie emisií prostredníctvom preskúmania alternatívnych produktov, alternatívnych surovín a procesov,

 • a mnoho ďalších výhod…

Taktiež sme lídrom v certifikácii medzinárodnej normy ISO 14001 – Systém environmentálneho manažmentu.

Pomôžeme vám s certifikáciou noriem uhlíkovej stopy

Postaráme sa o to, aby certifikácia noriem vo vašej firme prebehla korektne a bez zbytočných problémov. Pomôžeme vám s nasledujúcimi normami:

 • certifikácia ISO 14067,

 • certifikácia PAS 2050,

 • Protokol GHG,

 • certifikácia ISO 14001,

 • odborné poradenstvo.

Zaujíma vás certifikácia
ISO noriem?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť normy uhlíkovej stopy bez starostí.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

 

 

Získajte medzinárodný certifikát uhlíkovej stopy (Carbon Footprint Certificate)

Pomáhame firmám s certifikáciou uhlíkovej stopy a výpočtom množstva emisií CO2 v týchto oblastiach: