Loading...

Videoškolenie Interný audítor ISO 37001:2016

149.00

Videoškolenie Interný audítor ISO 37001:2016 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité informácie v oblasti protikorupčného manažérskeho systému podľa normy ISO 37001:2016 a interného auditu ISO 19011:2018.

Videoškolenie obsahuje 9 lekcií v celkovej dĺžke 2 hodiny 42 minút.

Popis

Interný audítor ISO 37001:2016

Pripravili sme pre vás videoškolenie pre interných audítorov. Cieľom videoškolenia je poskytnúť informácie o tom, čo je to korupcia, ako ju spoznať, identifikovať, predchádzať jej pomocou antikorupčných nástrojov. Túto tému vám vysvetlí popredný odborník a audítor pre oblasť antikorupčného manažmentu na Slovensku Mgr. Tomáš Jacko, PhD., ktorý v minulosti pôsobil v Transparency International Slovensko.

V druhej časti videoškolenia, ktorá sa venuje interným auditom vám audítor Ing. Ivo Šnajdr vysvetlí základnú obsahovú náplň normy ISO 19011:2018 a ukáže, ako si poradiť s nástrahami a problematikou interných a externých auditov v spoločnosti.

Vďaka našim videoškoleniam tak spoznáte bližšie vedomosti, ktoré sú potrebné pre správnu prácu interného audítora.

 

Časť 1: ISO 37001 – systém manažérstva proti úplatkárstvu

 • Predstavenie normy ISO 37001 Systém manažérstva proti úplatkárstvu, vysvetlenie základných pojmov a termínov ako úplatkárstvo, konflikt záujmov.

 • Interné a externé požiadavky v organizácii pre zavedenie normy ISO 37001.

 • Vodcovstvo a plánovanie v oblasti systému manažérstva proti úplatkárstvu. Úloha vedenie organizácie pri implementácii normy ISO 37001.

 • Podpora zavádzania systému – zdroje, spôsobilosť zamestnancov, povedomie a príprava zavedenia normy ISO 37001.

 • Prevádzka a norma ISO 37001 – plánovanie a riadenie prevádzky, implementácia opatrení, zavádzanie riadiacich prvkov proti úplatkárstvu riadenými organizáciami aj obchodnými partnermi, zvyšovanie obáv, vyšetrovanie a riešenie úplatkárstva.

 • Hodnotenie výkonnosti a zlepšovanie v súvislosti s normou ISO 37001. Využitie normy ISO 37001 v praxi.

Časť 2: Norma ISO 19011:2018

 • Základné požiadavky normy ISO 19011:2018 a ich vysvetlenie

 • Princípy auditovania a program auditu

 • Plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnocovanie auditov

 • Kompetencie, hodnotenie a udržovanie spôsobilosti audítorov

 • Praktické príklady

Spoznajte výhody našich videoškolení

Videoškolenie četrí váš čas | Sigmapoint.cz

Šetrí váš čas

Za školením nemusíte nikam cestovať a pozriete si ho v práci alebo doma.

Videoškolenia si prehráte kedykoľvek | Sigmapoint.sk

Kedykoľvek chcete

Videoškolenie si môžete zastaviť, prerušiť a znovu pustiť koľko krát chcete.

Videoškolenia si pozriete všade | Sigmapoint.sk

Na PC, tablete, mobile

Videoškolenie sledujete na všetkých zariadeniach s prístupom na internet.

Aj pre kolegov

Videoškolenie môžete ukázať v práci aj kolegom.

Ušetríte desiatky eur

Videoškolenie je výrazne lacnejšie oproti bežným školeniam.

Získate certifikát

Po absolvovaní videoškolenia získate aj certifikát, ktorý si môžete vytlačiť.

Ukážka videoškolenia

Title

Go to Top