Vitajte na videoškolení na tému interného auditu (normy ISO 37001:2016 a ISO 19011:2018). V prevej časti sa venujeme systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016, kde vám vysvetlíme princíp tohto manažérskeho systému a možnosti uplatnenia vo vašej organizácii. Druhá časť videoškolenia sa týka novely normy ISO 19011:2018 a poskytne vám všetky dôležité informácie o požiadavkách na auditovanie.
Pre začatie kliknite na príslušnú kapitolu videoškolenia nižšie.
 

Info o kurze

Obťažnosť: Základný

Kategórie:

Lektor

Autor

Videoškolenie: Interný auditor ISO 37001:2016

149.00