UkrSEPRO certifikácia – certifikácia kvality v Ukrajine

UkrSEPRO je certifikačný štandard kvality platný v Ukrajine. Všetky spoločnosti, ktoré chcú obchodovať na území Ukrajiny, by mali byť držiteľom certifikátu UkrSEPRO.

UKRSEPRO certifikát

Certifikát UkrSEPRO potvrdzuje, že výrobky spĺňajú bezpečnostné požiadavky a všetky príslušné technické predpisy. Takéto výrobky sa následne môžu dovážať a predávať na celom území Ukrajiny a zároveň signalizujú vysoký stupeň kvality výrobku.

Vzhľadom na výrobok môže byť certifikácia štandardu UkrSEPRO povinná alebo dobrovoľná.

Povinná a dobrovoľná UkrSEPRO certifkácia

Väčšina výrobkov podlieha povinnej certifikácii. Pre výrobky, pre ktoré certifikát UkrSEPRO nie je povinný, sa môžete rozhodnúť požiadať oň dobrovoľne, aby ste potenciálnym zákazníkom poskytli záruku kvality. Certifikácia poskytuje spoločnosti veľkú konkurenčnú výhodu a zvyšuje dôveru ukrajinských zákazníkov.

Druhy UkrSEPRO certifikátov

Existuje niekoľko druhov certifikátov UkrSEPRO:

 • Certifikát pre jednorazové doručenie: Tento certifikát umožňuje importovať jednu zásielku. Certifikovaný je iba tovar zahrnutý v tejto zásielke.

 • Certifikát pre sériovú výrobu na 1 rok: Spoločnosť musí mať certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001. Výrobky sa kontrolujú z hľadiska zhody s ukrajinskými štandardmi. Audit v spoločnosti nie je potrebný.

 • Certifikát pre 2- ročnú sériovú výrobu: Spoločnosť nemusí mať certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001. Na získanie certifikátu UkrSEPRO je potrebné vykonať audit v spoločnosti. Okrem toho je potrebné vykonať testy vzoriek výrobkov. Výrobky sa kontrolujú z hľadiska zhody s ukrajinskými štandardmi. Tento certifikát je najpoužívanejší.

 • Certifikát pre 5- ročnú sériovú výrobu: Pre túto certifikáciu je základným predpokladom zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001. Je nutný audit v spoločnosti, testy vzoriek výrobkov a vypracovanie záverečnej správy. Kontroly a kontrolné skúšky sa následne vykonávajú každý rok.

Dokumenty potrebné k certifikácii UkrSEPRO:

 • Certifikát ISO 9001;

 • Certifikát CE;

 • Príslušné bezpečnostné štandardy (napríklad hygienické);

 • EAC certifikát (ak máte);

 • Technický popis výrobku;

 • Splnomocnenie (potrebné na prezentáciu výrobcu vo vládnych štruktúrach);

 • HS kód;

 • Vzorky výrobkov (nie sú potrebné vo všetkých prípadoch).

Ponúkame vám pomoc s certifikáciou UkrSEPRO:

 • Posúdenie zhody a certifikáciu UkrSEPRO

 • Odborné poradenstvo

Zaujíma vás UkrSEPRO certifikácia?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť UkrSEPRO certifikáciu
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov