Medzinárodné štandardy BREEAM a LEED
pre ekologickú certifikáciu budov a stavieb

Pomôžeme vám so zavedením medzinárodných štandardov pre hodnotenie ekologickosti budov a ich dopadu na životné prostredie – spoznajte štandardy BREEAM a LEED.

Štandard BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) vznikol vo Veľkej Británii v roku 1990. Je to medzinárodný štandard posudzovania ekologickosti budov. BREEAM stanovuje osvedčené postupy v oblasti ekologického projektovania, výstavby a prevádzky budov a stal sa jedným z najkomplexnejších a najuznávanejších environmentálnych štandardov.

BREEAM je založený na posúdení desiatich faktorov s rôznou ekologickou váhou:

 • využívanie energií (19%),

 • zdravie (15%),
 • materiály (12,5%),
 • manažment (12%),

 • využitie pôdy a ekológia (10%),

 • znečistenie (10%),
 • inovácie (10%),

 • transport (8%),
 • odpady (7,5%),

 • využívanie vody (6%).

S narastajúcim skóre sa zvyšuje úroveň certifikácie.

Štandard LEED

Podobným popredným štandardom je štandard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ktorý bol vytvorený v USA v roku 1994. Je to najpoužívanejší systém hodnotenia ekologickosti „zelených budov“ na svete. LEED je dostatočne flexibilný aby sa dal použiť na všetky typy budov a to počas celého životného cyklu budovy – projektovanie, výstavba, prevádzka a údržba.

LEED je založený na hodnotení piatich základných oblastí:

 • energie a atmosféra,
 • trvalo udržateľné vonkajšie prostredie,

 • materiály a zdroje,

 • kvalita vnútorného prostredia,

 • efektívnosť využitia vody.

Objekty dostávajú body podľa toho, do akej miery dosahujú rôzne udržateľné stratégie. Čím viac bodov získajú, tým vyššia úroveň certifikácie.

Výhody BREEAM alebo LEED certifikácie:

 • Zdravšie prostredie – priestory v objektoch majú lepšiu kvalitu vnútorného vzduchu. Podľa štúdií sa môže chorobnosť spojená s kvalitou ovzdušia znížiť až o 50 % .

 • Atraktivita a spokojnosť – podľa výskumov môžu objekty  s certifikáciou pomôcť spoločnostiam prilákať talentovaných zamestnancov. Spokojnosť pracovníkov je vyššia a znižuje sa aj fluktuácia zamestnancov.

 • Zlepšenie imidžu a dobrého mena – certifikácia poskytuje objektívne preukázanie, že vaša spoločnosť je šetrná k životnému prostrediu, čo predstavuje aj veľkú konkurenčnú výhodu.
 • Nižšie náklady –certifikované objekty spotrebúvajú menej vody a elektriny. Efektívne využívanie energií pomáha znižovať prevádzkové náklady objektov.
 • Neustále zlepšovanie – optimalizácia podmienok pre aplikáciu inovácií v rámci zvyšovania ochrany životného prostredia.

 • Štátne benefity a spoľahlivosť – certifikát BREEAM poskytuje vysokú referenčnú hodnotu nad rámec zákonných požiadaviek. V závislosti od určitých okolností (lokalita, oblasť podnikania a pod.) je možné získať rôzne benefity, napr. daňové úľavy.

 • Ekologickosť – okrem všetkých ďalších výhod sú objekty s certifikáciou BREEAM alebo LEED pre našu planétu jednoducho lepšie. Tieto štandardy majú za úlohu znížiť environmentálne dopady a zaistiť trvalo udržateľný rozvoj.

Pomôžeme vám zaviesť štandardy BREEAM a LEED do praxe

 • Aktívna pomoc s prípravou na certifikáciu BREEAM /  LEED

 • Odborné poradenstvo

Zaujíma vás certifikácia BREEAM a LEED?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť tieto normy bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov