Certifikát uhlíkovej stopy pre firmy a podniky

Pomôžeme vám zistiť uhlíkovú stopu vašej organizácie v súlade s ambicióznymi globálnymi cieľmi nielen európskej únie.

Získajte certifikát uhlíkovej stopy vášho podniku v súlade s najrozšírenejšími medzinárodnými štandardmi stanovenia emisií.

Podielajte sa na obnove klímy

Splňte regulačné povinnosti

Zlepšite imidž podniku

Získajte marketingovú výhodu

Certifikát uhlíkovej stopy podniku

Či ste malý, stredný alebo veľký podnik pomôžeme vám na ceste ekologickej udržateľnosti a znižovania uhlíkovej stopy.

V súlade s najrozšírenejšími medzinárodnými štandardmi stanovenia emisií vám ponúkame výpočet uhlíkovej stopy vášho podniku.

Pri výpočte uhlíkovej stopy používame najmodernejšie a akceptované globálne štandardy, ako Greenhouse Gas Protocol (GHG) a ISO 14064-1.

Reporty sú k dispozícii vo formáte, ktoré umožňujú publikovať ich v súlade požiadavkami investorov, napr. CDP a iné.

Čo vám spracujeme?

 • Definovanie a kvantifikácia emisií do:

  • SCOPE 1 Priame emisie – napr. palivá, energie na vykurovanie a pod.
  • SCOPE 2 Nepriame emisie – napr. nepriame emisie z nakupovaných energií
  • SCOPE 3 Ostatné nepriame emisie – napr. emisie vznikajúce cestou do zamestnania a pod.
 • Kompletný GHG Report

 • Súvisiacu dokumentáciu – plán znižovania emisií, ciele, politiky, postupy.
Norma ISSC | sigmapoint.sk

Čo vám ponúkame?

Pomáhame firmám s certifikáciou uhlíkovej stopy a množstva emisií. Zaistíme pre vás:

 • kvalifikovaných konzultantov,

 • pomoc pri zbere a analýze údajov,
 • odbornú pomoc pri tvorbe reportov a správ,
 • pomoc pri výpočte množstva emisií,
 • zabezpečíme verifikáciu uhlíkovej stopy nezávislou certifikačnou autoritou,
 • vydanie medzinárodného certifikátu uhlíkovej stopy (Carbon Footprint Certificate).

Prečo je certifikát uhlíkovej stopy dôležitý pre modernú firmu?

Vďaka certifikátu získate prehľad o celkovej uhlíkovej záťaži a celkovom množstve emisií, ktoré vaša spoločnosť generuje. Vdaka tomu môžete prijať opatrenia, ktoré kľúčové činnosti s vysokou mierou emisií znížia alebo optimalizujú.

Ak tieto skutočnosti následne správne odkomunikujete, bude to vaša konkurenčná výhoda a môže to výrazne ovplyvniť budúce smerovanie firmy, záujem obchodných partnerov aj vnímanie spoločnosti u verejnosti.

Vypočítame uhlíkovú stopu vašej firmy, projektu alebo produktu

Vďaka tomu sa môžete zamerať na činnosti s najvyššou produkciou CO2

A prijať opatrenia pre ich redukciu
a zníženie emisií

Implementácia opatrení reálne zníži vašu uhlíkovú záťaž a množstvo emisií

To je vaša výrazná konkurenčná výhoda, ktorú môžete odkomunikovať

Získate nových klientov, náskok pred konkurenciou a pozitívne PR

Certifikát uhlíkovej stopy máte na dosah!

Radi vám poradíme, ako získať certifikát uhlíkovej stopy bez
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

Získajte medzinárodný certifikát uhlíkovej stopy (Carbon Footprint Certificate)

Pomáhame firmám s certifikáciou uhlíkovej stopy a výpočtom množstva emisií CO2 v týchto oblastiach: