Verifikácia uhlíkovej stopy a množstva emisií CO2

Overíme, či je vypočítaná a reportovaná uhlíková stopa vašej firmy alebo projektu stanovená správne.

Nezávisle, odborne a v súlade s medzinárodnou normou ISO 14 064-3 a ISO 14 065.

Ako prebieha proces verifikácie uhlíkovej stopy?

Celý proces posúdenia a revizie vašej uhlíkovej stopy prebieha v piatich krokoch.

 1. Online požiadavka – definujete rozsah a hranice požadovaného overenia.
 2. Uzatvorenie zmluvy a dojednanie harmonogramu overovania.
 3. Plánovanie a samotné hodnotenie – plán verifikačného projektu a verifikačných činnosti zahŕňajúce kontrolu dokumentov, dôkazov predložených zákazníkom a kontrolu organizácie na mieste.
 4. Posúdenie výkazu skleníkových plynov a zmeny v GHG reporte.
 5. Dodanie výslednej správy o overení a vydanie nového certifikátu uhlíkovej stopy.

Prečo si vybrať na verifikáciu uhlíkovej stopy spoločnosť Sigmapoint?

 • Máme rozsiahle odborné znalosti v oblasti overovania environmentálnych vlastností v rôznych oblastiach.
 • Spoluprácou s nami na vyhodnocovaní vašich údajov o skleníkových plynoch môžete zvýšiť svoju dôveru voči regulačným orgánom, verejnosti a investorom.

 • Bez ohľadu na to, či začínate svoju cestu redukcie svojej uhlíkovej stopy, alebo len potrebujete splniť legislatívne požiadavky, pomôžeme vám.

Prečo je certifikát uhlíkovej stopy dôležitý pre modernú firmu?

Vďaka certifikátu získate prehľad o celkovej uhlíkovej záťaži a celkovom množstve emisií, ktoré vaša spoločnosť generuje. Ná základe certifikátu potom môžete prijať opatrenia, ktoré kľúčové činnosti s vysokou mierou emisií znížia alebo optimalizujú.

Ak tieto skutočnosti následne správne odkomunikujete, bude to vaša konkurenčná výhoda a môže to výrazne ovplyvniť budúce smerovanie firmy, záujem obchodných partnerov aj vnímanie spoločnosti u verejnosti.

Vypočítame a overíme uhlíkovú stopu vašej firmy

Vďaka tomu sa môžete zamerať na činnosti s najvyššou produkciou CO2

A prijať opatrenia pre ich redukciu
a zníženie emisií

Implementácia opatrení reálne zníži vašu uhlíkovú záťaž a množstvo emisií

To je vaša výrazná konkurenčná výhoda, ktorú môžete odkomunikovať

Získate nových klientov, náskok pred konkurenciou a pozitívne PR

Verifikáciu vašej uhlíkovej stopy máte na dosah!

Radi vám pomôžeme s revíziou a stanovením správnej uhlíkovej stopy vašej firmy.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

Získajte medzinárodný certifikát uhlíkovej stopy (Carbon Footprint Certificate)

Pomáhame firmám s certifikáciou uhlíkovej stopy a výpočtom množstva emisií CO2 v týchto oblastiach: