ESG správa / ESG report pre vašu spoločnosť

ESG je skratka pre Environmental, Social, and Governance teda environmentálne, sociálne, riadiace kritéria, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. ESG predstavuje súhrn rôznych environmentálnych a sociálnych noriem a zákonov, napr. environoriem noriem, zákonníka práce, etických zásad pri podnikaní.

Pomôžeme vám s vypracovaním ESG reportov pre vašu spoločnosť.

Čo je ESG správa / ESG report?

Správa ESG je dokument, ktorý popisuje celkový environmentálny, sociálny a riadiaci vplyv spoločnosti. Umožňuje firme, aby bola transparentnejšia, pokiaľ ide o riziká a príležitosti, ktorým čelí. Ide komunikačný nástroj, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri presviedčaní partnerov alebo pozorovateľov, že je konanie spoločnosti úprimné.

ESG je často požiadavkou veľkých korporácií napr. VW žiada svojich dodávateľov preukázať, že podnikajú v súlade so stratégiou ESG (samohodnotiace dotazníky a pod.).

Pre preukázanie stavu ESG vo vašej spoločnosti je potrebné spracovať ESG správy, ktorými preukazujete mieru plnenia ESG požiadaviek.

Najdôležitejšie ESG správy sú:

 • ESG Sustability report
  report trvalej udržateľnosti

 • Code of conduct
  etický kódex spoločnosti
Mám záujem

Aké oblasti zohľadniť pri tvorbe ESG správ?

Pri tvorbe správ je potrebné dodržať aj iné globálne štandardy pre udržateľný reporting, napr. GRI štandary. Pri tvorbe ESG sustainability reportov a hodnotení stavu ESG vo vašej spoločnostiach je potrebné sa zamerať najmä tieto oblasti:

 • Energetická účinnosť

 • Emisie skleníkových plynov GHG

 • Fluktuácia zamestnancov

 • Školenie a kvalifikácia zamestnancov

 • Práva zamestnancov

 • Úroveň bezpečnosti práce

 • Protikorupčné opatrenia

Pomôžeme vám pri spracovaní ESG reportov pre vašu firmu

Pomôžeme vám pripraviť nasledujúce dokumenty:

 • poradíme vám pri nastavení vhodných politík a opatrení pre plnenie ESG cieľov,
 • pomôžeme so spracovaním ESG sustainability reportov, ktoré môžete predložiť vašim partnerom a zákazníkom,
 • pomôžeme so spracovaním Code of conduct – etického kodexu firmy,
 • vypočítame GHG emisie.

Mám záujem
Zaujímajú vás ESG reporty?

Pomôžeme s prípravou ESG reportov bez
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro