Certifikát ISO 20700

Pokyny pre poradenské služby v oblasti riadenia
(Guidelines for Management Consultancy Services)

Certifikácia ISO 20700 je medzinárodná norma pre efektívne poskytovanie poradenských služieb pre manažérov a vedenie firiem.

Prečo je ISO 20700 výhodná?

Certifikácia ISO 20700 je určená firmám, ktoré pôsobia v oblasti manažérskeho poradenstva, koučingu a mentoringu.

 • Umožňuje naučiť sa a porozumieť procesu manažérskeho poradenstva a osvojiť si hlavné stratégie na dosahovanie daných cieľov.

 • Preukazuje, že ste porozumeli základným metodikám, usmerneniam, manažérskemu prístupu, čím garantuje vašu kompetentnosť a spoľahlivosť.

 • Zvyšuje a upevňuje vašu pozíciu na trhu.

Pre koho je certifikácia ISO 20700 určená?

 • Subjekty poradenstva v oblasti riadenia,

 • osoby, ktoré majú záujem o budovanie kariéry v poradenských službách v oblasti riadenia,

 • osoby, ktoré chcú získať a upevniť si vedomosti v danej problematike.

Ciele certifikácie ISO 20700:

 • porozumieť základom poradenstva v oblasti riadenia,

 • pochopiť princípy, požiadavky, procesy a postupy poradenstva v oblasti riadenia podľa ISO 20700,

 • osvojiť si metódy, techniky a metodiku poradenských činností v oblasti riadenia.

Pomôžeme vám s certifikáciou ISO 20700

Ponúkame vám získanie osvedčenia k ISO 20700. Postaráme sa o to, aby certifikácia ISO 20700 vo vašej firme prebehla korektne a bez zbytočných problémov.

Zaujíma vás certifikácia
ISO 20700?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť ISO 20700 certifikáciu bez problémov a starostí.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

 

 

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov