EAC certifikácia (EurAsian Conformity certificate)

EAC (EurAsian Conformity certificate) je osvedčenie o zhode, ktoré sa vyžaduje pri dovoze a obchode s výrobkami na území Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU).

EAC certifikát

Výrobky, ktoré majú byť dovezené alebo uvedené na trh týchto krajín, podliehajú posudzovaniu zhody v súlade s požiadavkami technických predpisov Eurázijskej hospodárskej únie.

To znamená, že je potrebný certifikát EAC. Ak je posudzovanie zhody úspešné, výrobky sú označené značkou zhody EAC.

Eurázijsku hospodársku úniu (EAEU) tvorí v súčasnosti päť štátov:

 1. Rusko,
 2. Bielorusko,
 3. Kazachstan,
 4. Arménsko,
 5. Kirgizsko.

Označenie EAC

Označenie EAC je veľmi podobné označovaniu CE, ktoré je povinné v Európskej únii.

Osvedčenie EAC dáva informáciu orgánom dohľadu a zákazníkom o zhode výrobku s bezpečnostnými požiadavkami a všetkými príslušnými technickými predpismi.

Rovnako ako pri označení CE platí, že výrobky, ktoré nemajú certifikát EAC, nemôžu byť dovážané ani predávané na celom území Eurázijskej hospodárskej únie.

EAC zároveň nahrádza všetky národné označenia zhody, ako sú GOST-R, GOST-K a TR.

Pomôžeme vám s EAC certifikáciou

Pre správnu EAC certifikáciu vašich výrobkov vám vieme ponúknuť nasledovné:

 • Posúdenie zhody pre všetky typy výrobkov formou deklarácie, alebo certifikátu EAC,
 • zabezpečenie celého registračného procesu,

 • odborné poradenstvo.

Zaujíma vás EAC certifikácia?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť EAC certifikáciu
bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov