Loading...

Videoškolenie Interný audítor ISO 22000:2018

149.00

Videoškolenie Interný audítor ISO 22000 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny a novinky normy ISO 22000:2018, týkajúcej sa bezpečnosti potravín a normy ISO 19011:2018 pre interné audity.

Videoškolenie obsahuje 12 lekcií v celkovej dĺžke 3 hodiny 52 minút.

Popis

Interný audítor 22000:2018

Pripravili sme pre vás videoškolenie pre interných audítorov. Cieľom videoškolenia je poskytnúť informácie o normách ISO 22000:2018 a ISO 19011:2018. Prvá z nich aktualizuje informácie a požiadavky na budovanie manažérskeho systému bezpečnosti potravín a ich dopady na prevádzku a manažment spoločnosti. V druhej časti sa venujeme norme ISO 19011:2018, ktorá je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Predný odborník a audítor bezpečnosti potravín Ing. Libuše Cikánková v časti venovanej ISO 22000:2018 vysvetlí základné požiadavky, ktoré sú na spoločnosti kladené v oblasti manažérstva bezpečnosti potravín.

V druhej časti videoškolenia, ktorá sa venuje interným auditom, vám audítor Ing. Ivo Šnajdr vysvetlí základnú obsahovú náplň normy ISO 19011:2018 a objasní, ako si poradiť s nástrahami a problematikou interných a externých auditov v spoločnosti.

Vďaka našim videoškoleniam tak spoznáte vedomosti, ktoré sú potrebné pre správnu prácu interného audítora.

Časť 1: Bezpečnosť potravín ISO 22000:2018 a FSSC v. 5.1

 • Úvod do problematiky bezpečnosti potravín
 • Základné právne predpisy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a obalov pre potraviny
 • Prehľad noriem systémuriadenia bezpečnosti potravín
 • Požiadavky v posudzovaní podľa FSSC v. 5.1
 • Požiadavky ISO 22000:2018
 • Zodpovednosť vedenia firmy
 • Pripomenutie zásad HACCP a ich aplikácia v praxi
 • PRP=Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe
 • Systémové požiadavky (riadenie dokumentácie, nezhôd, interných auditov a ďalších overovacích postupov)

Časť 2: Norma ISO 19011:2018

 • Základné požiadavky normy ISO 19011:2018 a ich vysvetlenie

 • Princípy auditovania a program auditu

 • Plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnocovanie auditov

 • Kompetencie, hodnotenie a udržovanie spôsobilosti audítorov

 • Praktické príklady

Spoznajte výhody našich videoškolení

Videoškolenie četrí váš čas | Sigmapoint.cz

Šetrí váš čas

Za školením nemusíte nikam cestovať a pozriete si ho v práci alebo doma.

Videoškolenia si prehráte kedykoľvek | Sigmapoint.sk

Kedykoľvek chcete

Videoškolenie si môžete zastaviť, prerušiť a znovu pustiť koľko krát chcete.

Videoškolenia si pozriete všade | Sigmapoint.sk

Na PC, tablete, mobile

Videoškolenie sledujete na všetkých zariadeniach s prístupom na internet.

Aj pre kolegov

Videoškolenie môžete ukázať v práci aj kolegom.

Ušetríte desiatky eur

Videoškolenie je výrazne lacnejšie oproti bežným školeniam.

Získate certifikát

Po absolvovaní videoškolenia získate aj certifikát, ktorý si môžete vytlačiť.

Ukážka videoškolenia

Title

Go to Top