Vitajte na videoškolení na tému Interný audítor ISO 22000:2018.

Cieľom videoškolenia je poskytnúť informácie o normách ISO 22000:2018 a ISO 19001:2018. Prvá z nich aktualizuje informácie a požiadavky na budovanie manažérskeho systému bezpečnosti potravín a ich dopady na prevádzku a manažment spoločnosti. V druhej časti sa venujeme norme ISO 19001:2018, ktorá je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Predný odborník a audítor bezpečnosti potravín Ing. Libuše Cikánková v časti venovanej ISO 22000:2018 vysvetlí základné požiadavky, ktoré sú na spoločnosti kladené v oblasti manažérstva bezpečnosti potravín.

V druhej časti videoškolenia, ktorá sa venuje interným auditom, vám audítor Ing. Ivo Šnajdr vysvetlí základnú obsahovú náplň normy ISO 19001:2018 a objasní, ako si poradiť s nástrahami a problematikou interných a externých auditov v spoločnosti.

Vďaka našim videoškoleniam tak spoznáte vedomosti, ktoré sú potrebné pre správnu prácu interného audítora.

Pre začatie kliknite na príslušnú kapitolu videoškolenia nižšie.

Info o kurze

Rozsah: 3 hodiny 52 minút

Obťažnosť: Základný

Kategórie:

Lektor

Autor

Videoškolenie Interný audítor 22000

149.00