Loading...

Videoškolenie Interný audítor ISO 45001:2018

149.00

Videoškolenie Interný audítor ISO 45001:2018 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny a novinky normy ISO 45001:2018 a normy ISO 19011:2018 pre interné audity.

Videoškolenie obsahuje 14 lekcií v celkovej dĺžke 2 hodiny 10 minút.

Popis

Interný audítor ISO 45001:2018

Pripravili sme pre vás videoškolenie pre interných audítorov. Cieľom videoškolenia je poskytnúť informácie o norme ISO 45001:2018, ktorá je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej dopady na prevádzku a manažment spoločnosti.

V druhej časti videoškolenia, ktorá sa venuje interným auditom, vám audítor Ing. Ivo Šnajdr vysvetlí základnú obsahovú náplň normy ISO 19011:2018 a objasní, ako si poradiť s nástrahami a problematikou interných a externých auditov v spoločnosti.

Vďaka našim videoškoleniam tak spoznáte vedomosti, ktoré sú potrebné pre správnu prácu interného audítora.

Časť 1: Norma ISO 45001:2018

  • Harmonogram implementácie a hlavné zmeny v ISO 45001

  • Cyklus PDCA

  • Norma 45001:2018 v kontextu organizácie, vedenia organizácie a spoluúčasti pracovníkov

  • Dôležité zmeny v norme v oblastiach plánovania, podpory a prevádzky

  • Ako sa norma dotkne oblastí hodnotenia výkonnosti a zlepšovania?

Časť 2: Norma ISO 19011:2018

  • Základné požiadavky normy ISO 19011:2018 a ich vysvetlenie

  • Princípy auditovania a program auditu

  • Plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnocovanie auditov

  • Kompetencie, hodnotenie a udržovanie spôsobilosti audítorov

  • Praktické príklady

Spoznajte výhody našich videoškolení

Videoškolenie četrí váš čas | Sigmapoint.cz

Šetrí váš čas

Za školením nemusíte nikam cestovať a pozriete si ho v práci alebo doma.

Videoškolenia si prehráte kedykoľvek | Sigmapoint.sk

Kedykoľvek chcete

Videoškolenie si môžete zastaviť, prerušiť a znovu pustiť koľko krát chcete.

Videoškolenia si pozriete všade | Sigmapoint.sk

Na PC, tablete, mobile

Videoškolenie sledujete na všetkých zariadeniach s prístupom na internet.

Aj pre kolegov

Videoškolenie môžete ukázať v práci aj kolegom.

Ušetríte desiatky eur

Videoškolenie je výrazne lacnejšie oproti bežným školeniam.

Získate certifikát

Po absolvovaní videoškolenia získate aj certifikát, ktorý si môžete vytlačiť.

Ukážka videoškolenia

Title

Go to Top