Je vaša SBS certifikovaná?

Certifikácia ISO 18788:2015
pre súkromné bezpečnostné služby a agentúry

Ak ste bezpečnostná firma, odporúčame vám, aby ste zvážili získanie certifikácie ISO 18788:2015.
Norma vám pomôže zlepšiť vašu schopnosť poskytovať profesionálne služby svojim klientom.

Systém mamažmentu pre firmy poskytujúce bezpečnostné služby

Certifikácia podľa ISO 18788 (Management system for private security operations) je kľúčovým krokom pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosti v rizikových a nebezpečných oblastiach, ako sú súkromné bezpečnostné služby, ochrana osôb a majetku a ďalšie podobné činnosti.

Norma ISO 18788:2015 poskytuje osvedčené postupy a pre riadenie bezpečnostných rizík a zaisťuje, že organizácie pracujú v súlade s najvyššími štandardmi bezpečnosti a etiky. Norma stanovuje procesy a postupy, ktoré pomáhajú bezpečnostným firmám znížiť náklady a zlepšiť kvalitu svojich služieb.

Výhody certifikácie podľa ISO 18788

Certifikácia ISO 18788:2015 prináša súkromným bezpečnostným firmám a agentúram viaceré výhody:

  • Dôveryhodnosť: Certifikácia podľa tejto medzinárodnej normy poskytuje vašim klientom, partnerom a zúčastneným stranám dôveru, že vaša organizácia dodržiava najvyššie štandardy bezpečnostných služieb.
  • Zlepšené procesy vo firme: Implementácia ISO 18788 umožňuje organizácii identifikovať a zlepšovať procesy súvisiace s bezpečnosťou, čo vedie k zvýšeniu efektivity a zníženiu rizík.

  • Rešpektovanie ľudských práv: Certifikácia podľa tejto normy zaručuje, že vaša organizácia dodržiava zásady ľudských práv a rešpektuje práva a dôstojnosť všetkých zúčastnených strán.
  • Zvýšená konkurencieschopnosť: Certifikácia ISO 18788 vám môže pomôcť získať konkurenčnú výhodu na trhu, pretože ukazuje vašu záväznosť k etike, bezpečnosti a profesionálnemu riadeniu operácií.
  • Podpora pre nové obchodné príležitosti: Mnoho klientov a zákazkových organizácií požaduje, aby ich dodávatelia mali certifikáciu podľa ISO 18788, ako dôkaz svojej schopnosti riadiť bezpečnostné riziká.

Pre koho je certifikácia ISO 18788 vhodná:

Certifikácia systému manažérstva pre súkrmné bezpečnostní služby je určený pre všetky veľkosti firiem a agentúry, ktoré pôsobia v oblasti ochrany ľudí a majetku.

Naša spoločnosť je špecializovaným poskytovateľom certifikácie systému manažérstva súkromných bezpečnostných operácií podľa normy ISO 18788. 

S naším tímom skúsených audítorov a odborníkov v oblasti bezpečnosti vám poskytneme profesionálne a komplexné služby na dosiahnutie tejto prestížnej certifikácie.

Zaujíma vás ISO 18788  certifikácia?

Radi vám poradíme, ako zvládnuť túto normu
bez problémov a stresu.

  • Nezáväzne odpovieme

  • Odborne poradíme

  • Neplatíte ani euro

 

 

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov