EPD certifikácia – environmentálne hodnotenie produktu

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) je štandardizovaná metóda hodnotenia environmentálnych vplyvov produktu alebo systému pomocou rámca hodnotenia životného cyklu (LCA). Pre získanie EPD certifikátu musia produkty spĺňať rôzne požiadavky a podliehajú nezávislému overeniu podľa viacerých noriem ISO.

Pomôžeme vám s EPD certifikáciou vašich produktov.

Ktoré normy sú potrebné pre EPD certifikáciu?

Pre tvorbu EPD certifikátu je štandardom ISO 14025, v prípade stavebných produktov ISO 15804+A1/A2.

Podkladom pre tvorbu EPD certifikátu je štúdia LCA (Life Cycle Assessment) podľa ISO 14040 a 14044. Štúdiu LCA je ideálne spracovať pre všetku produkciu jedného výrobného závodu.

Posúdenie jednotlivých produktov vychádza z ich zloženia, ako aj alokácie súhrnne evidovaných vstupov a výstupov (energie, PHM, voda, emisie, odpady, prevádzková spotreba olejov atď.).

Údaje musia byť za jedno obdobie – kalendárny alebo fiškálny rok, nie starší než 3 roky.

Ak chce spoločnosť EPD komunikovať B2B, nie je potrebné overenie treťou stranou. V prípade komunikácie B2C, je potrebné overiť EPD certifikát akreditovanú osobou.

Začíname LCA štúdiou

Doba potrebná na spracovanie LCA (štúdia posúdenia životného cyklu, ktorá je podkladom pre EPD) je určená predovšetkým od rýchlosti zberu dát z prevádzky klienta (zloženie produktov, ročné vstupy a výstupy pripadajúce na ročnú produkciu, tak aby bolo možné zaradiť zodpovedajúce množstvo vstupov a výstupov produktov jednotky – spotreba energie, výrobných a prevádzkových materiálov, PHM pre internú dopravu, pôvod materiálov pre výpočet dopravy, produkcia odpadov a emisií atď.).

Štúdia LCA je následne podrobená kritickému preskúmaniu.

Táto etapa trvá zvyčajne 3-6 mesiacov.

EPD certifikácia produktov

Na základe overeného LCA je možné spracovať jednotlivo (alebo jednotné) EPD certifikáty, ktoré sú následne overené (v prípade komunikácie B2C), z hľadiska súladu so štandardmi a podkladovou LCA.

Táto fáza trvá zvyčajne 1-2 mesiace.

LCA štúdie je možné spracovať pre jeden výrobný závod a všetky produkty v ňom vyrábané. EPD je možné spracovať pre jednotlivé produkty, alebo produktové rady (typy výrobkov so zhodnou funkciou a podobným zložením).

Pomôžeme vám s EPD certifikáciou

Pomôžeme vám s prípravou a metodikou EPD certifikácie vašich produktov. Ponúkame odborné a kvalifikované poradenstvo pri spracovaní potrebných dokumentov.

Potrebujete EPD certifikát
pre váš produkt?

Pomôžeme vám EPD certifikáciou vašich produktov
bez starostí a stresu.

  • Nezáväzne odpovieme

  • Odborne poradíme

  • Neplatíte ani euro