Norma GMP a FSA
Dodržiavanie bezpečnosti v oblasti výroby a spracovania krmív

Ste výrobcom alebo prepravcom kŕmnych zmesí? Od nového roku platia v Európe prísnejšie pravidlá pre prepravu krmív, tzv. GMP+FSA norma. Firmy v Nemecku alebo v Holandsku odmietajú prepravcov (najmä z východnej Európy), ktorí nemajú príslušnú certifikáciu.

Norma ISO 22000 - bezpečnost potravím | Sigmapoint.sk

GMP + FSA certifikácia

GMP – Good Manufacturing Practise

FSA – Feed Safety Assurance

Normy GSA a FSA zaisťujú bezpečnosť krmív pro zvieratá, ktoré vstupujú do potravinárskeho reťazca.

Systém zabezpečenia kvality je uplatňovaný v celom krmovinárskom priemysle, od prvovýroby, cez obchod s komoditami, ich skladovanie, prekládku a dopravu až k laboratórnej analýze.

Základom štandardu sú pravidlá správnej výrobnej Hygienickej praxe (GMP / GHP), analýza rizík pomocou kritických kontrolných bodov (HACCP), legislatívne požiadavky krmovinárskeho / potravinárskeho práva EU.

Štandard GMP + FSA je určený prvovýrobcom poľnohospodárskych komodít na výrobu krmív, výrobcom kŕmnych zmesí, skladovateľom zmesí, prepravcom potravinárskych komodít (automobilová i lodná doprava, atď.), obchodníkom s komoditami, výrobcom a obchodníkom s krmivami pre domáce zvieratá.

Výhody GMP + FSA certifikace:

  • zjednodušenie medzinárodného obchodu s komoditami,
  • splnenie požiadaviek zahraničných obchodníkov a dodávateľov,
  • jednoznačná identifikácia a minimalizácia rizika zdravotnej nezávadnosti krmív,
  • záruka o kvalite a zdravotnej nezávadnosti vašich produktov pre odberateľov,
  • dôveryhodná garancia bezpečnosti produktu potvrdená nezávislou treťou stranou,
  • efektívne riadenie interných procesov, vytvorenie pevného základu pre rozhodovanie,
  • zvýšení dôvery štátnych kontrolných orgánov.
Máte záujem o zavedenie noriem GFA a FSA?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť normy GFA a FSA bez problémov a stresu.

  • Nezáväzne odpovieme

  • Odborne poradíme

  • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov