2. Informácie o spoločnosti


Zvoľte typy informácií, ktoré spracovávate.
Zvoľte všetky typy operačných systémov.

Základná evidencia zariadení a SW

Stiahnite si, prosím, nasledujúci súbor a vyplňte v ňom všetky 3 hárky: Evidencia zariadení, Plán zálohovania a Zoznam software. Vyplnený súbor potom naspäť nahrajte do cez tlačidlo Nahrať súbor nižšie alebo pošlite na náš e-mail: info@sigmapoint.sk

Stiahnite si súbor:
1. Podklady k ISO 27001 (EXCEL)


3. Zabezpečenie firmy / budovy a monitoring: