Vitajte na videoškolení na tému Bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000:2018 a FSSC 5.1.

V prvých kapitolách videoškolenia sa dozviete všetky dôležité informácie o novinkách a zmenách v aktualizovanej norme ISO 22000:2018 a ich dopady na prevádzku a manažment spoločnosti.
V ďalších kapitolách sa budeme venovať zodpovednosti vedenia firmy, zásadám HACCP a PRP a systémovým požiadavkám.

Predná odborníčka a audítorkaIng. Libuše Cikánková vám zrozumiteľne vysvetlí požiadavky a dopady normy ISO 22000 na prevádzku a manažment spoločnosti.

Pre začatie kliknite na príslušnú kapitolu videoškolenia nižšie.