Vitajte na videoškolení na tému interného auditu (normy ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018). V prevej časti sa venujeme systému enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, kde vám dôležité aspekty tejto normy a jej dopad na vašu organizácie. Druhá časť videoškolenia sa týka novely normy ISO 19011:2018 a poskytne vám všetky dôležité informácie o požiadavkách na auditovanie.
Pre začatie kliknite na príslušnú kapitolu videoškolenia nižšie.
 

Info o kurze

Obťažnosť: Základný

Kategórie:

Lektor

Autor

Videoškolenie: Interný auditor ISO 14001:2015

149.00