Vítame vás na videoškolení na tému protikorupčného manažérskeho systému. Cieľom tohto videoškolenia je poskytnúť informácie o tom, čo je to korupcia, ako ju spoznať, identifikovať, predchádzať jej pomocou antikorupčných nástrojov.

Túto tému vám vysvetlí popredný odborník a audítor pre oblasť antikorupčného manažmentu na Slovensku Mgr. Tomáš Jacko, PhD., ktorý v minulosti pôsobil v Transparency International Slovensko.

Pre začatie kliknite na príslušnú kapitolu videoškolenia nižšie.