Vitajte na videoškolení na tému aktualizácie normy ISO 45001:2018. Cieľom tohto videoškolenia je poskytnúť dôležité informácie o zmenách v norme ISO 45001:2018 a ich dopady na prevádzku a manažment spoločnosti. Predný český odborník na audítorstvo Ing. Ivo Šnajdr vo videoškoleniu vysvetlí, v ktorých oblastiach sú zmeny najväčšie a ako sa dotknú firiem.

Pre začatie kliknite na príslušnú kapitolu videoškolenia nižšie.