• Videoškolenie Bezpečnosť potravín ISO 22000:2018 a FSSC v. 5.1 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny a novinky normy ISO 22000:2018 a jej dopady na prevádzku a manažment spoločnosti. Videoškolenie obsahuje 9 lekcií v celkovej dĺžke 1 hodina 7 minút.
  • Videoškolenie Interný audítor ISO 22000 vám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí všetky dôležité zmeny a novinky normy ISO 22000:2018, týkajúcej sa bezpečnosti potravín a normy ISO 19011:2018 pre interné audity. Videoškolenie obsahuje 12 lekcií v celkovej dĺžke 3 hodiny 52 minút.

Title

Go to Top